Ochrona róż


              Najlepszym sposobem ochrony róż jest zapobieganie i właściwa profilaktyka. Bardzo skuteczne jest posadzenie odpornych na choroby i szkodniki odmian, chociaż szkodniki atakują wszystkie róże -- w ostatniej kolejności odmiany z grupy róż pomarszczonych Rosa rugosa.

Należy pamiętać o jesiennym wygrabianiu liści i niszczeniu ich. Niezniszczalne zarodniki przetrwalnikowe nie powinny znaleźć się w kompoście. Choroby grzybowe zimują w postaci zarodni na "starych" liściach. Należy pamiętać także o tym, że nie wolno podlewać róż po liściach -- stosować podlewanie "od dołu". Stosować nawozy mineralne wieloskładnikowe, o odpowiednim dla róż składzie 2:1:3 (N:P:K). Unika się wtedy przenawożenia róż jednym ze składników mineralnych -- róże są wtedy bardziej wrażliwe na choroby grzybowe.

Choroby róż

1.  Czarna plamistość

2.  Mączniak prawdziwy

3.  Mączniak rzekomy

4.  Rdza róż

Możemy zapobiegać występowaniu tych chorób w następujący sposób:

  • Uprawa odpornych odmian
  • Usuwanie porażonych pędów i liści
  • Podlewania róż na ziemie po krzewy (nie zwilżamy liści
  • Usuwanie chwastów

W razie pojawienia się tych chorób, stosujemy następujące środki grzybobójcze:

 

Baymat AE   (Wg instrukcji)
Biosept 33 SL 0,1%
Amistar 250 SC  0,05 -- 0,15% 
Bravo 500 SC  0,15 -- 0,25% 
Clortosip 0,2%
Discus 500 WG 0,2% 
Domark 100EC  0,05% 
Eminent Star 312 SE  0,05%
Grevit 200 SL  0,15% - 0,2% 
Gwarant 500 SC  0,2% 
Polyram 70 WG  0,2%
Rubigan 12 EC  0,03%
Serbawit 530 SC 0,25% 
Score 250 EC  0,05% 
Sportac 450 EC  0,05% 
Tiotar 80 WP 0,5%
Tiotar 800 SC 0,4% 
Tiowol 800 SC 0,45% 

 

 

Szkodniki Róż 

1. Przędziorek chmielowiec

2. Mszyce

3. Skoczek różany

Zwalczać szkodniki możemy mechanicznie, poprzez ręczne usuwanie lub chemicznie przez zastosowanie jednego ze środków takich jak:
 

 

Methomex 200 SL  0,1% 
Pirimix 100 PC  0,1% 
Confidor 200 SL  0,04%
Mospilan 20 SP 0,01 -- 0,02%
Pirimor 500 WG  0,05 -- 0,1% 
Talstar 100 EC 0,05%